Okablowanie strukturalne / Rozwiązania


AIM Automatyczne zarządzanie infrastrukturą
R&MinteliPhy otwiera nową erę dla menedżerów IT. Teraz mogą inteligentnie i całkowicie automatycznie zarządzać swoją infrastrukturą fizyczną. Nie są potrzebne specjalne kable ani panele. Notatniki to już przeszłość, podobnie jak trudne do zarządzania arkusze.

Dzięki R&MinteliPhy centra danych natychmiast poprawiają wykorzystanie mocy produkcyjnych, rentowność i dostępność. Menedżerowie IT zyskują kontrolę nad wszystkimi portami, ale nie tylko. Dzieje się tak, ponieważ R&MinteliPhy pomaga w analizie i dokumentacji, wraz z wprowadzeniem standardowych procesów i wszystkich typowych zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą pasywną.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego presentation przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

12.

24.

39.

1. R&Minte/iPhy 5R&M

2. R&Minte/iPhy: Zalety Najwyższa dostępność · Redukcja przestojów · Szybsze odnajdywanie błędów · Szybkie i dokładne wykonywanie MAC Optymalna użycie istniejącej infrastruktury · Kompletny, łatwy do zrozumienia przegląd sieci Pełna elastyczność · Porty zarówno miedziane jak i światłowodowe · Systemy hybrydowe ze strefami monitorowanymi i niemonitorowanymi Redukcja kosztów operacyjnych Pełna zgodność ze standardami 5R&M l r: m : C - . ·//1"U/ ·'·.7///////// l . , . · l l Z, ' , l .· l ,l , '"""""/Ż";;;ŹZZŹ;/l/llllll, ;7/

3. R&Minte/iPhy: Główne cechy · Cała konfiguracja sieci zawarta w centralnej bazie danych " Automatyczne uaktualnianie dokumentacji warstwy fizycznej · Łatwe zakładanie i wykonywanie MAC z pomocą sygnalizacji przy panelu " Wydajne przeszukiwania i raportowanie · Alerty w sytuacji powstania nieautoryzowanych zmian " Możliwość modernizacji - implementacja tam gdzie i kiedy potrzebna · Wykorzystywanie komponentów standardowych (kable krosowe, panele) · W pełni konfigurowalny (kastomizacja) 5R&M

4. Przegląd systemu inteliPhy Mariage " Administrowanie infrastrukturą fizyczną " Modelowanie oparte na szablonach · Intuicyjny interfejs użytkownika · Architektura Klient-Serwer " Obsługa wielu systemów operacyjnych " Dostępny również jako wersja "Software As A Service" (SaaS) " Zarządzanie sieciami rozproszonymi " Sieci wewnętrzne jak i zewnętrzne · Otwarta architektura dla łatwej integracji z oprogramowanie obcym 5R&M

5. Widok sieci · Widok drzewa hierarchicznego · Widok geograficzny · Tło GIS (mapy Geo-aware) · Obsługa wielu lokalizacji · Prowadzenie okablowania poprzez lokalizacje lub geograficznie " Odwzorowania w skali obliczenia długości \ .d \ ) :::"" 'e: "" n \ Eh. a 5R&M

6. l 't d b m ł € e 'ęw S' :' ći = ::: @j : Zł: mm ¥ j||| · Cl 'O" t "'4 .M i € e' 4 m ru 'WWW jąj j!Ej e' a O aa C}' i; I! U ['j: '"° ' Ć!j' . R&M iNTthPhy _ , "" . ', Edt Ed't Eepom Mmmtstramn Workspbcc tsep 4j Kip aa & 0Eatr> ęm ii 123¥".%ł;S ? rK 2Nnu -, e L.rutbm O ,;t mm n &udynrk KWP Pusnmi , l O ':' ' d · O D 'i3 Q) F- " Er Lt@ S t O e ;: ¢' « CI · O 'O m U m § ¥ E wł 'E l i l f i m l 'F 7 ! E C Y E j ł S ą a ·m T t .. q Ę l U T h J T K ą ą P O' Cl, . Ó iui l 'O g Ul t, S 66

7. ': d ' - , d O '· q d [J ¢ b .. i ii i : : ii @!: ki ' 0 0 ' E l!! ~ d " ' JN O I ¶L )! [J -! " i "' k"'s| . C f r' r . T"ę_ IM T " \, ' , . ' ~ ~ .. ""] Llj . Z C." G O u- " O - i _,. l 1 . \Ń , 1_ . "l Ę " d ' '"CI a d ą (D EJ : P-b ł I i Ił g 'i ! b = ę iii m. F t Iii L'y ~ ę.F Bij cIj '* —-m J ą i m + O : Cj E ii O . If j N dC Ck· JJ O ? Q) a H U) 0 fCl O 0 E ćl¶ ri 'O i :Q Ś 'qf tt: cCi ~ " ±1 6&. r . I ·,ń '±1 S = 3 :t S 3 g 4ł = G i E kj Ir ą S i I ł = S E C 2 m .. . .. a" n ~ = - 64L e X m W ={1 ··|1 _ Ł " " _ ' --l Ę9 C ł %n " r' _" " :" ".) """ "'-' -: r-"'- "E1, , Lfj ' .. ! ,,, --' , . '"-J ' ¥ ą E": !r l- ' > " "l J±_' . . . tu, e, 'A), " P 'e r' I © :' 19 i: ; O i ,E ; :t i '"J « .. ' i "' '- " e ': ,ą i 'l iii n 3 : Ń' : {:.b!! . . .. r ' ' ' ł ,i !.¢afi'j s j" -' " "' 4, e " " · · e i k Ł . . r- . T . C :J L' l ' L-' C

8. Widok pomieszczeń serwerowych €t Data Center K - M N O · Rysunki architektoniczne mogą być dodawane jako tło (Bitmapy) " Reprezentacja graficzna połączeń pomiędzy obiektami · Szacowanie długości kabla 5R&M

9. Widok szaf M l . r W :: :A^m- ~~ F r . bC , t 7Y:ldWf t ® A Fioń¶ r " l iz.. mi umui i— Frrm T " \RED2SWIŁ'F{ =:',' · " UZS-"J24 19' ILIF- (JŁ.-rj.t1Tilj| +m(I1c-.II7II'MIF P m (IIF N III H' M zr UI7 -UI5 H' LL3E UIIWIJ C:COW E ."" . ' rm UlC J C LIB _u±~~ " — U3 A.8 CI.WYY$ m Uhd.8 umm. j III Uqcq ?X4 1jj.·l.j um ia4 E' 1'"er B ni 31 " F K łbIfY k 0nm·i r·ma·· - '. = ; F WfW·f " ,a 3'IU 6PQ1PC·C " Realistyczne odwzorowanie wyposażenia w szafie · Kodowanie kolorem portów wskazujące ich status 5R&M

10. Widok szaf S 66

11. Widok połączeń · Wskazanie połączeń End- to-End · Porty mogą być etykietowane pod kątem usług (np. VOIP) . "eą m-=m —=1 "r '·· -' -· Ii "" .UJ = E3. . 5R&M

13. Szablony Duża biblioteka szablonów · Biblioteka R&M · Panele i moduły Frori' · szafy · gniazda · Urządzenia aktywne(przełączniki, serwery, urządzenia peryferyjne) · Wbudowany edytor szablonów · Usługa "Request a Template" · Definiowanie atrybutów użytkownika (Tagi, adresy lP, adresy MAC, VLANy ...) @ "Ł . i ... Ręar uumm: " DeWn 1mmaconm»ns kpn 9c smoei 5R&M

14. Import l Export infrastruktury · Szybki import istniejącej 'ta RdM .Japan "'m OfiiceO1A1 -CG-WZ 31 -RdM Vletzikon i'"'a hnport n _ u. X infrastruktury · Importu oparty na plikach typu CSV " Lokalizacje, szafy, urządzenia, Kable, połączenia, etykiety Scburc3 ;; scttmg6 + · T '; 'p F'r2"erence£ S<ip Errot Ptomp¢ C ńle RanCe ;' Log bistory e " :: Y Log Luy Le'tel NI l ng FliC LŹB Seled a file Look lrr O 1)oskt>p " ljlaM k ' O G-IMve 250057 R,8M1ran ej 1-Drl've = 10025U13jjńra h ' Results Ga P-IJrNe " [kyclj ments O Rckrcn ce = CC L3 sApAccecc imenny l ramngs Q kxjo " Piokds Ga 5 - Prodwc1 De1initbn Market lntrodwcUon {ĆMO) - Shortcut" SAP Materkiktam % eg uipm ent-irr port csv - Micr0£0ft Excel Home lnsen FaCe -ayout Fcrmulas Data Review View De'veloprr Lj@OaAl@'|3Ari·| " 'o - b -' ,g,- ę.!.'.!- t5- Eią- BŁ > sr » Ą μ - = Al T I," f- A B ( 2 3 L 5 6 7 8 9 1U 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 71 Z? 23 24 25 76 27 28 29 Eq'iĘxn3rTt ldcntifiar RdM 'N2tzikon,Aawiese.A4\V0 1,CASCO T'04 RdM 'N@t7ik:nn..AMie£e,AĄ\V01.Cjscn 7704 (11 RdM WMzikcmĄawie3e.A4\'V01,G3c(j VI£-C4900M RdM 'N2tz|kon,Am|ese,A4\V01,Clsco v/E-c2y6U-74L I-L RdM WMzikonAawi0§0.A4\'\/01,Cisco V/S-C2960-MLT-L (l) RdM WMzikon,Amiese.A4\V0 1,CASCO VIE-C2960-74LT-L (2) RdM 'N2tzikon.Amiese,AĄ\'V01.Gsco V/S-C2960-24LT-L (3) RdM 'N2tzikon,Aawie3e.A4\'V01,HP DL3GC G6 4SFF RdM 'N2tz|kon,Am|ese.A4\V01,HP L)L36C G6 4SFP (I) MM 'N2Hik:on,A=ie§e.AĄ\V01,HP DL36C G6 4SFF (2) RUM 'N2kib.U||,ANie5e.A4\V01,MUbi|e Panel RdM 'N2tzikonAawiese,AĄ\'V01.AAW01/2j RdM 'NMzikon,8inz 31,EC,OfTicc 01.01,N.E.3 RdM 'NMzikon,8inz 31,EG,Shovłr®m,Gj2,G02-28 MM 'Aktzikon,Binz 31,EG,Showroom,Gj2,G02-29 RdM 'NMzikon,1jinz 31,CG,Showroom,Gj2,G02-30 RdM 'NMzikon.Binz 31.EG.Showroom.Gj2.G02-31 RdM 'NMzikon,8inz 31,EC,Showroom,Gj2,G02 32 RdM 'NMzikon,8inz 31,EG,Shovłr®m,Gj2,G02-3T RdM 'NM7iknn,gin7 31,FG,Shnvtrnnm..Gj?..GQ?-38 RdM 'NMzikon,1jinz J1,CG,Shovjroon],Gj2,G02-39 RdM 'NMzikon,8inz 31,EG,Showroom,Gj2,G02-40 RdM 'NMtzikon,8inz 31,EG,Shoviroom,Gj2,G02-4 1 Equipmont Lccation "RdM VVetzikon.AaNese.AA'Nj 1 RdM V\iE!t7iknn Aaóe?se? AA'NJ1 RdM V\ietzikon,AaNe3e,AA'Nj1 RdM VVetzikon,Amese,AA'Nj1 RdM V\iMzikonĄawksaAA'Nj1 RdM VVetzikon,AaNese,AA'Nj 1 RdM VVetzikon.AaNese.AA'Nj1 RdM VVetzikon,Aa'me3e,AA'Nj1 RdM VVetzikon,Amese,AA'Nj1 RdM \/\ietzikclnAawkge,AA'Nj1 RdM V\ieLLiku[|,Aaóe5e,AA'Nj1 RdM \/\ietzikon.AaNese.AA'Nj1 RdM V\ictzikon,gi¶z 31,ZG,Dfim 01.01 RdM Wetzikon,Bhz 31,ZG,SFowroom,G02 RdM V\ietzikon,Bi¶z 31,ZG,SFowroom,G02 RdM VVetzikcln,[ji7z 31,:Gmcrwroom,G02 RdM VVetzikon.Biu 31.±G.SFowroom.G02 RdM V\ictzikon,gi¶z 31,ZG,SFowroom,G02 RdM Wetzikon,Bhz 31,ZG,SFowroom,G02 RdM VUebiknn ,Bi¶7 31 ,"G,.%owronm.CM RdM V\ietzikon,Bi"iz 31 ,:Gmowroom,G02 RdM VVetzikon,Biu 31,±G,Sbowroom.G02 RdM V\iotzikon,Bi¶z 31 ,ZG,SFowroom,G02 E¶jipmo¶t Labal Cisco 72J4 Ciś'icn 7?14 (l) Ci3co WSA>900M Cisco YV&32%U-24LI-_ Cisco WS"22960-24 LT-_ i'1) Cisco YV3'32960-24LT-_ i2) Cisco W&22960-24LT-_ i3) Hr' DL360 '36 'S"F HF' UL36U '36 "s-r (l) HF' I)L360 G6 'S"F (2) Mc'bile Panel AAW01/20 N.E.8 GQ2-21 GQ2-2¢ GQ2-JC GQ2-31 GQ2 32 GQ2-37 G(P-3E GQ2-JS GQ24C GQ2A1 RdM 'NMzikon,8inz 31,EG,Showroom,Gj2,G02-28, 1.C>nneciion Module Hokkr HJ 12 LC dup ex RdM V\ietzikon,Ejhz 31,ZG,SFowroom,W2,G02-28,'1 (Xnrectivn Module Hvlde' HO RdM W·!t7iknn,gin7 31,FG,Shnvtrnnm..Gj?..GQ?-?8.? Cmneclinn \Andiik Hdd'ar HJ 17 l C dup e!x RdM V\iet7iknn,Bi¶7 31 ,"G,.qFowrmm.Cm7,G0?-78,? Cnnrectim Mndule HMde' Hn RdM 'NMzikon,Binz 31,EC,Shovtroom,Cj2,G02-283.Cmnection Module Hokkr HJ 12 LC dup ex RdM V\ietzikon,Bi¶z 31 ,ZC,SFowroom,CX)2,G02-28,3 Conrectim Module Hzdde" HO RdM 'NMzikon,8mz 31,ŁG,Shovmom,Gj2,GU2-28,4,C>nnectim Module Hokkr HJ 12 LC dup ex RdM V\ietzikon,t3nz 31 ,zG,SFowroom.W2,GU2-28,4 Conrecti>n Module Hvlde' HU RdM 'NMtzikon,8inz 31,EG,Shovlroom,Gj2,G02-29,1.Cjnn0ction \Aoduk Hokhr HJ 12 LC dup 0x RdM V\iotzikon,Bi¶z 31 ,ZG,SNowroom,G02,G02-29,1 Conroctim Moduk Hzddo' HO

15. Przeszu kiwania i raportowanie · Wbudowany generator raportów =="= " Definiowane przez klienta '""""' .X 1)C )¶K kolumny, formaty danych, "ęii'::":,, podsumowania E wg · Eksport raportów jako csv, j:, HTML, PDF . S:' -a °11( y'. K a 01Ela' Ib % si ją F :. U 5'|? |"M '"Ś7 ,, , ,, ,.,.,,,, Free ~POM S we m p "l m .. ' r m ' 7 O · · X' ." n 0 · Pola danych zawierają zasoby, etykiety, atrybuty użytkownika etc. 5R&M

16. Zarządzanie zasobami · Obiekty mogą dostarczać lub konsumować źródła · Powierzchnia, zasilania, chłodzenie, ... · Raporty dot. Wykorzystania zasobów · Kodowanie kolorem obiektów w zależności od poziomu konsumpcji zasobu. m 5R&M

17. Schematy etykietowania · Automatyczna generacja etykiet okablowania " Logiczna generacja zgodna ze skonfigurowanym schematem etykietowania · Etykiety uwidoczniane w diagramie połączeń · Możliwość eksportu do drukarki etykiet Pkase specify the properties of the labehng scheme. General Name: TIA-606B Descńption: Installatm Cabie label Expression [CONNECTE D] { l ocaŁzon-1} . { cabzneŁ-1} _ { U_pom zŁjon-i} : {ponŁ-1} {l e } { b c } {U p ł } {porr-2 } G:] Ąpply l QK _J Canceł l S'" Comecticm Detaók _ ":W Resource Details '\ «|»| O|·P'| P*|0| Ey +J .·"|0|€9L4jąj - "I Data Center III Server Cabinet Di dc.s01 42:2/dc.ho1-30:2 III hoi wm SRV34 U42 H01-30 PCI-RJ45 1 J 1 "m 2 Z 2 L 5R&M

18. Zlecenia prac " Zarządzanie zmianami · Tryb "Record" do generowania zleceń prac " Narzędzie do planowania · Prezentowanie zależności prac " Harmonogram prac " Wysyłanie zleceń prac oraz zestawu materiałów na e-mail lub urządzenie mobilne " Log ze zleceniami prac . m ^0Ea"r^Xmi1ak|.%|dSł?|rk|.·' l l ' D .. .. . , . ,, . .. .,, .. ,. ,,. . N, I C I S E) E) D , . . .. ,., ., . ,. m lnstall $erverś ' -' ' ' ' ' .. C Fropęrttęs C UsęrAmowm O Viprk 0rdpr Linę Iem O 1 Md O 2 Acid 5R&M

19. Integracja danych Data lntegration Bridge " Collection of external data ant integration into model " Temperature, port status, asset labels · Reports, Charts, live color coding based on retrieved data Actual Power 2.7KW Air Temp 25 degC P ł ł I Discovery Bridge · Automatic discovery of termin devices · Documentation of devices 1 13 (location, type) · Authorized devices (Whitelist) · PCS, VOIP Phones, Printers \1 % PC \ 1W~~, " FE"" "" 'l 16 N-E.8 C,,,ted bYISDSB "a VoIP Phone 5R&M

20. Zarządzanie użytkownikami · Wielu równoległych użytkowników " Zarzadzanie uprawnieniami · Użytkownicy, grupy, Roles oraz polityki · Polityki mogą ograniczać dostęp do obiektów, lokalizacji etc. · Interfejs do katalogów zewnętrznych (LDAP) "n hnmrt ""::.E R=rung and Data Presentation ChartTimes "'a Chartincj - Br "= VVorkOrders "":.;;;j Al -Tełeccmis Room -Route Finc lkers ;; Grc>ups Roles F, 'u y 6U5e|5 g"ojps '? f d Brdges ;; " qi' 3rdges " 6 kt1ij CH * Ad:j Pe·missions ~1 lC3 q Add PelmE55joll5 Please soeciN the orwerties of the Dermissions. q ' ' PmmLcUon.: K Modify Pcjicy M®ifv POKV O Al Pormkebne " m Application Ccnfigurttion Spedfy the nanie and descńp' " C3 Application Ma ntenance n Fi es Name: Demc L3erĄUT " C3 Ezpońng /F'"irting C3 |n"rAMr|j-njre Descriotion: C3 Usei Albibules Permh3k)rl3 P C3 Re£clljrcef I") Mcd|ry Ncsw.rces * X [j Mcdify Resoi.rce \/clue,s lnfrastructure (exchding All L C3 Data Fclłmat3 i Chart@ iSearches l Fil:et== ł Rejjclrtq " EJ Terrp|at2s " C3 'Nor< Orders " Q Monitcr Bridge ĘĄ "ę" :T connecim u«aiis — "¶w Resourc « K·j0l i%@ ® + Options A Mod« Eicclude Fikered Wms FUters |+|X 5R&M

21. inteliPhy Monitor - Komponenty Listwy sensoryczne " Listwy sensoryczne są montowane na panelu krosowym ' · Wykrycie znacznika RFID powoduje ' dokładne zlokalizowanie złącza ' Znaczniki RFID · Znaczniki RFID montowany jest na złączu (RJ45, LC, SC, E2000, MPO) · Zestaw 2 klipów z tym samym unikalnym numerem identyfikacyjnym na kabel krosowy. '<Zf "Cl" 5R&M

22. inteliPhy Monitor - Komponenty (2) Analizator " Analizator zbiera informacje z list sensorycznych i przekazuje je do serwera R&Minte/iPhy Mariage " Jeden analizator może obsługiwać kilka szaf · 2 rodzaje:19" 1U montaż w szafie lub O U montaż na szynie DIN ~ Okablowanie busowe · System okablowania do połączenia listew sensorycznych do analizatora. 5R&M

23. Technologia RFID · Sensory RFID z listew sensorycznych identyfikują precyzyjnie znaczniki RFID zlokalizowane na kablach krosowych · Znaczniki mają zaprogramowane unikalne numery identyfikacyjne · Znaczniki mogą zawierać również dodatkowe informacje · Bezdotykowa metoda odczytu informacji ze znaczników · Bez wpływu na transmisję danych 5R&M

25. Platformy zgodne z R&Minte/iPhy Panel HD 48 portów Cat.6A ISO 24 porty Cat.5e l 6 5R&M

26. Platformy zgodne z R&Minte/iPhy Połączenia FO Unirack 2 l Fibereasyrack 2 24 porty LC Dx, SC, E2000 ", \0 , Netscale 60 l 240 portów LC Dxl MPO 5R&M

27. Platformy zgodne z R&Minte/iPhy Mix rozwiązań - panel HD 5R&M

28. 5R&M

29. R&Minte/iPhy Monitor 5R&M ·Page .A A Q"Ł

30. Listwy sensorowe RFID 809353: Listwa dla 48 portów · Dla Paneli HD 48 Portów Cat 6, lub FO · Dla Paneli HD 24 Porty Cat 6, lub FO · Dla Modułów MPO HO, MPO HD TAP · Dla kaset światłowodowych (spawy) 809354: Listwa dla 24 portów · Dla Paneli HD 24 Porty Cat 6 l Cat 5e 812772: Listwa dla 24 portów · Dla Paneli PC 24 Porty Cat 6, EL l ISO 809355: Uchw,ty montażowe <Jjp · 10 par w komplecie 5R&M ·Page

31. Kabel połączeniowy BUS To To Termnation Sensocbars To QL Bus Termination 5R&M ·Page . A a

32. Analizatory 809356: Analizator 1U 809357: Analizator OU 5R&M .Page . . -

33. Wyświetlacz zdalny 814561 19" 1U Wyświetlacz zdalny ·-=:- 5R&M ·Seite ·

34. Zastosowanie Wyświetlacza zdalnego Przykład 1 · Wyświetlacz zdalny kopiuje zawarość wyświetlacza analizatora · Wyświetlacz zdalny l-l l zasilany za pomocą kabla BUS, podobnie jak listwy sensorowe l Ą Ą ' 0 ' 5R&M ·Seite A A ~

35. Zastosowanie Wyświetlacza zdalnego (RD) Przykład 2 · rd kopiuje zawarość wyświetlacza analizatora · RD dostarcza dodakowe zasilania dla dużej ilości ("42) listew sensorowych lub w przypadku zbyt długiego kabla BUS l-l l · Max. 100 Listew na bUS (Segment 1 " Segment 2) l Ą 0 T 0 ' _ - _ |||||||||||||||||| WRBMI |||| |||||||||||||||||| |||| ||||||||||||||||||pr&m \ Y ',' Segment 1 Segment 2 5R&M ·Seite .4 A

36. Zastosowanie Wyświetlacza zdalnego Przykład 3 · Analizator oraz listwy zasilanie poprzez RD. " System działa nawet w przypadku awarii jednego z zasilaczy ' ' ,Ł ' & 5R&M ·Seite A A

37. Tagi RFID .,h , Ńh RJ45 809348 ,S SC simplex 809351 · 5R&M % 6p LCduplex E2000 809349 809350 ,&ś MPO 809352 ·Page ^

38. Tagi RFID [" Clip for RJ45 809348 -% Y : """g Clip for SC simplex 809351 5R&M Clip for LC duplex Clip for E2000 809349 809350 j, V;' Clip for MPO 809352

40. Wdrożenia systemu R&MInteliphy Wybrane realizacji w Polsce i na świecie " Wieże Kontroli Lotów Kraków Balice " Centrum Onkologii Gliwice - DataCenter · Data Center - ZZWT Bydgoszcz (MON) " Sąd Okręgowy Kraków " Sąd Okręgowy Radom " UKNF Warszawa CENTRUM ONKOLOGII 5KtomwsKiEj C U E e POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAV1GATK)N SERVICES AGENCY www.pansa.pl Ł \1INIXIlRSI\\() SPRAWIEDLIWOŚCI l Komisja Nadzoru Finansowego " U niwersytet Tech niczny - Słowac ja " National Bank of Kuwait · UBS London , UK · McDonald Riyadh, Saudi Arabia ='Yj *UBS m 5R&M

41. Centrum Onkologii Gliwice 2015 Służba Zdrowia " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : System: Q1.2015r 13 sztk 1sztk 40 J;;;:., ,=:.::., ,.. 624 p( , L KIN'KŁ PF46 ćQAZH ):i|||lir · LAN + R&MInte/iphy .: · U/UTP 650 Mhz, Cat 6A (4 500 RJ45), HO Panels, OS2, Unirack f " ln-House Server {Windows Server, MySQL) _ " Switch Data Synchronization Bridge -= · Manage Data lntegration Bridge [ lPhy ud qkrnma CPM DA 'D; Kii fi ŚEs± ii i ===± Mtplqgia C~ 0£'·| : ą g , ,,, g ; N H ą . . "ńNZ'-ri sta·- NIT 5R&M

42. UKNF - Warszawa 2016 Komisja Nadzoru Finansowego " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : Q1.2016r 12 sztk 1 sztk 20 500 portów Komisj:t Nadzoru Finansowepo System: · R&MInteliphy " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge 5R&M

43. Wieża Kontroli Lotów - KRAKÓW Balice 2016 PoIska Agencja Żeglugi Powietrznej · Okres wdrożenia: Q3-Q4.2016r " Ilość sensorbarów : 220 sztk " Ilość analizatorów : 26 sztk " Ilość szaf Rack: 48 " Ilość monitorowanych portów : 10 500 portów C POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY www.pa n są .pI System: · LAN + R&MInte/iphy " S/FTP 650 Mhz (110km) , Cat 6A, HO Panels, OS2, Unirack2 " In-House Server (Windows Server, MySQL) " Manage ln-House GIS lntegration " Switch Data Synchronization Bridge SR§glgement Reporting Bridge

44. Data Center - MON 2016 Ministerstwo Obrony Narodowej " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : Q2.2016r 70 sztk 2 sztk 30 3 360 portów System: · LAN + R&MInteliphy " U/UTP 650 Mhz ,Cat 6A, HO Panels, OS2, Unirack " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge obrS)ny .ci = 'I. > E ęS 5R&M

45. Sąd Okręgowy - Kraków 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : Q4.2016r 61sztk 11sztk 20 3 000 portów ,,' SPR \\\11 1)1 1\\OS(I K System: · LAN + R&MInte/iphy " S/SFTP 1200 Mhz , Cat 6A , HO Panels, OS2, Unirack " ln-House Server {Windows Server, MySQL) · Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge ,,. ;L,"i'!!μ":||||'n!i:' !||l,| ||||!!|| '|'|'||,|l,,|li'l')'"|'", 'l' .' '"ł" 5R&M

46. Sąd Okręgowy - Radom 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : Q2.2016r 61sztk 11 sztk 20 3 DOO portów ' XI'R \\\11 1)1 I\\()'j( l K System: · LAN + R&MInteliphy " S/SFTP 1200 Mhz , Cat 6A , HO Panels, OS2, Unirack " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge 5R&M

47. Uniwersytet Techniczny - Słowacja 2016 Technical University - TUKE Kosice, SIovakia " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : System: Q4.2016r ? sztk ? sztk 30 sztk 7 DOO portów TECHN|CKA UNIVERZITA V KOŚICIACH · LAN + R&MInteliphy " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge % 5R&M

48. NBK - KUWAIT 2016 National Bank of Kuwait " Okres wdrożenia: " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : " Ilość szaf Rack: " Ilość monitorowanych portów : Q4.2016r 470 sztk ? sztk ? sztk 20 000 portów ='* -~--"" System: · LAN + R&MInteliphy " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge 5R&M

49. UBS London - Bank 2015 UBS Investment Bank London, UK · Okres wdrożenia: 2016r " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : · Ilość szaf Rack: 510 sztk " Ilość monitorowanych portów : softwa re System: · Tylko software R&MInte/iphy " ln-House Server (Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge *UBS 5R&M

50. McDonald Riyadh, Saudi Arabia 2015 McDonald " Okres wdrożenia: 2015r " Ilość sensorbarów : " Ilość analizatorów : 5 sztk " Ilość szaf Rack: 20 sztk " Ilość monitorowanych portów : 1 000 System: · LAN + R&MInte/iphy " ln-House Server {Windows Server, MySQL) " Switch Data Synchronization Bridge " Manage Data lntegration Bridge m 5R&M

51. Dziękuję za uwagę wojciech Lis wojciech.lis@rdm.com www.rdm.com 5R&M

Widoki

 • 804 Suma odsłon
 • 538 Odsłon na stronie
 • 266 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 1 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 25 www.powerdivision.pl
 • 4 193.187.68.31
 • 3 193.187.68.31:8069